PDV Office - programski paket za veleprodaje i maloprodaje

PDV Office programski paket za veleprodaje i maloprodaje


Savršen knjigovodstveni software za mala i srednja preduzeća. PDV Office je prilagođen radu maloprodaja i veleprodaja. Moćan alat koji omogućava lakše i efikasnije funkcionisanje kompanija i unapređuje njihovo poslovanje.

Verujemo da se slažete sa nama da je optimalno vođenje poslovanja ono čemu teže sve kompanije. Zato je neophodno da nam na raspolaganju budu odgovarajući alati koji omogućavaju funkcionisanje sistema koji je uspostavljen.

PDV Office je poslovni software za knjigovodstvo namenjen malim i srednjim preduzećima. Napravljen je na način da omogućava obavljanje i praćenje svih finansijskih transakcija vezanih za prodaju, kupovinu, plaćanja i slično.

Programski paket je prilagođen radu maloprodaja i veleprodaja i sastoji se iz više celina koje su povezane na jednu bazu. Software radi u online režimu, što znači da je internet veza neophodan uslov za funkcionisanje na svim lokacijama na kojima se koristi.

Baza podataka korisnika kojoj PDV Office pristupa, nalazi se na Cloud serveru i automatski se ažurira u realnom vremenu uz svakodnevno pravljenje kopije čime se postiže apsolutna sigurnost podataka korisnika.

Kao što smo naveli ranije, naš poslovni software obuhvata nekoliko celina, neophodnih da bi se obuhvatili svi slojevi jednog poslovanja. Pritom, sve sinhronizacije su automatizovane i odvijaju se u realnom vremenu.

Dugogodišnje iskustvo i prisustvo firme myOffice na tržištu, kao i saradnja sa preduzećima iz različitih branši, omogućilo nam je da razvijemo proizvod koji je na najbolji način prilagođen potrebama klijenata.

Šta obuhvata paket PDVOffice?


 • Aplikaciju namenjenu za maloprodajne objekte
 • Aplikaciju namenjenu za veleprodaju
 • Aplikaciju namenjenu za finansijsko knjigovodstvo
 • Aplikaciju za obračunavanje doprinosa i zarada
 • Aplikacija za interno trebovanje za MP objekte
 • Aplikacija za pregled i analizu prometa
 • Mobilna aplikacija za vlasnika preduzeća

Iz ovih razloga, PDV Office je savršen proizvod za sve firme koje žele da unaprede efikasnost i profitabilnost u svom funkcionisanju.


Istražite mogućnosti PDVOffice paketa


Maloprodaja

 • Šifrarnik artikala, lager prodavnice, kalkulacije, ino kalkulacije, kartice artikala, izdavanje računa, predračuna, razni statistički izveštaji...
 • Automatska KEPU knjiga, štampanje cena, nivelacije, auto nivelacije prilikom prodaje
 • Trebovanje po dobavljačima, brendovima, prodaji....
 • Evidencija čekova, kartica, kredita, sindikata...
 • Adresar komitenata, kartice kupaca i dobavljača sa knjiženjem uplata
 • Mogućnost povezivanja na fiskalni printer ili kasu
 • Program za maloprodaju

Veleprodaja

 • Šifrarnik artikala, kartice artikala
 • Evidencija magacina
 • Kalkulacije, ino kalkulacije
 • Izdavanje računa, predračuna, ino računa (invoice)
 • Fakturisanje
 • Izveštaj izlaza
 • JCS magacin, otpisi, povraćaji, prenosi i povraćaji za mp objekte, proizvodnja...
 • Adresar komitenata
 • Saldo probijene valute za komitente, uporedni saldo, kartice kupaca i dobavljača sa knjiženjem uplata
 • Program za veleprodaju
 • I još mnogo toga...

Finansije

 • Program za knjigovodstvo
 • Svi dokumenti napravljeni u bilo kom drugom modulu su automatski proknjiženi i dostupni za obradu i analizu

Plate

 • Automatsko popunjavanje svih obrazaca za doprinose
 • Eksportovanje naloga za plaćanje za e-banking
 • Automatsko štampanje naloga za prenos

Online trebovanje robe

 • Web aplikacija za trebovanje u realnom vremenu sa rezervacijama
 • Pregled stanja svih magacina i MP objekata u realnom vremenu
 • Pregled zadnjih ulaza robe u VP magacin
 • Trebovanje kancelarijskog materijala

Terenska prodaja

 • Rad u realnom vremenu
 • Mogućnost pregleda lagera, kartica artikala i komitenata, saldo komitenata, probijene valute komitenata, promet po grupama proizvoda i artiklima
 • Pregled jučerašnjih uplata, pregled ulaza kao i zadatih targeta i njihov učinak

Pregled i analiza prodaje

 • Pregled i analiza prodaje po sledećim kriterijumima: prodavnica, kategorija, grupa proizvoda, proizvođač-brend, dobavljač, tip prodaje, period, filter
 • Broj dana prodaje po kriterijumima kao i pregled stanja robe po dobavljaču i prodaje robe po dobavljaču za zadati perod
 • Analiza cena
 • Kontrola kartica, čekova kao i automatske specifikacije čekova po bankama
 • Kreiranje akcijskih cena po regionima i akcijske cene sa zadatim periodima
 • Pregled uplata sindikata, kredita i PIO fonda, reciklaža...

Mobilna aplikacija

 • Rad u realnom vremenu
 • Broj dana prodaje po kriterijumima kao i pregled stanja robe po dobavljaču i prodaje robe po dobavljaču za zadati perod
 • Pregled prometa MP objekata po tipu prodaje: keš, ček, kartica, virman, povraćaji kupaca, kao i targeti i njihov učinak
 • Mogućnost pregleda lagera, kartica artikala i komitenata, saldo komitenata, probijene valute komitenata, promet po grupama proizvoda i artiklima
 • Pregled plata, pregled ulaza kao i zadatih targeta i učinak , stanje na tekućim računima
 • PDV obaveza u realnom vremenu
Nazad na vrh